Romani milites

Roma aeterna. Romanam obtinuerit
– Papinianus maior, De bellum orientali

Ustroj rimske oružane sile

Rim je oduvijek imao poseban simbiotski odnos sa svojom vojnom silom. U doba rane republike, svi građani sudjelovali su u određeno doba godine u sastavu legija, gdje bi na nekoliko mjeseci odbacivali plug ili čekić i zamjenili ga kopljem ili mačem. Iako se organizacijski mijenjala, rimska oružana sila pokazala se prilagodljivom protivniku, izdržljiva i uporna, što je garantiralo njenu prevlast u konačnici.

Još od Punskih ratova u 5.st.auc. rimske oružane snage podijeljene su na vojsku ( legiones et auxillia ) i mornaricu ( clasis ).

Romani milites

De fumo in flammam Shadowself Shadowself