Aegyptus

Aeqyptus je postao rimska provincija godine 723. auc., nakon što je po završetku tzv. Ptolemejskog rata uzvišeni Oktavijan zauzeo Aleksandriju i teritorij dotadašnjeg Ptolemejskog Kraljevstva anektirao Rimskoj Republici. Provincija je ispočetka sadržavala samo Donji Egipat, da bi godine 727. auc. Kornelije Gallus uspostavio rimsku vlast u Gornjem Egiptu. Kasnije je uspostavljena nova granica na jugu s Kušom, dok je obala Crvenog mora osvojena u doba cara Klaudija. Za vladavine Cara Antonia Flavia Caracalle, 1223. auc., socius Kuš je konačno inkorporiran u Rimsku provinciju Aegyptus.

Uz tradicionalnu ulogu žitnice Carstva, uloga ove provincije dobila je novu dimenziju u utjecaju na trgovinu i prestiž Imperija prokopavanjem Heropolisko-Clysmanskih kanala za vladavine Cara Gaia Claudia Severa 1593. auc., koji su trajno povezali Mare Rubrum i Mare Internum. Izgrađeni prema projektu sereskog arhitekta Ban Hea razvijanom na Ptolomejskim nacrtima, kanali su omogućili nesmetan nastavak trgovine s dalekim Hanom i Tamilom, koja je bila ometena za dugotrajne Arasacidske trgovinske krize.

Rimsku vlast nad Egiptom karakterizira snažna društvena stratifikacija, nastavljajući Helensku tradiciju posljednje nezavisne dinastije Ptolomoia. Iako su svi slobodni stanovnici Carstva Constitutio Antonianom dobili Rimsko građansko pravo, nekadašnji Egipatski provinciales čak i stoljećima kasnije, za imperija Andronika Iuniia Severa, ostaju na dnu društvene ljestvice.

Praefectus Aegypti: Aulus Licinius Arcadius

Gradovi

Ostala obilježja

Aegyptus

De fumo in flammam Shadowself Shadowself