Valeria Flavia Iunii

Careva sposa sine manu

Description:

O djelima

Valerija je najmlađa kćer konzula Gaja Flavija zvanog Aulus i supruga cara Andronika. Njihov brak sklopljen je još za vladavine Severa VII, prije Severova izbora Andronika kao predloženog nasljednika – kako bi se umanjile moguće kontroverze o spajanju kuća Junijevaca i Flavijevaca. Iz braka cara i Valerije iznjedrila su dva dijeteta – prvi sin Gaj zvan Brutus i drugi sin Oktavijan zvan Aleksandar.

Iako je Valerija s Andronikom u braku gotovo dvadeset godina, svog supruga viđala je rijetko i prije mongolskog rata, dok ga je u deset godina trajanja viđala svega jednom do dvaput godišnje. Većinu svoga života provela je u carskim vilama u Saloni i Lillybaeumu, gdje je zbog svog unikatnog društvenog položaja Careve supruge i kćeri Gaja Flavija (vjerojatno najmoćnije osobe carstva nakon samog cara) primala kohorte uglednih patricija nebi li priložila dobru riječ o njima ili njihovom pothvatu Caru ili svojem ocu.

Valerija trenutno prebiva uz Cara u Severionu, aleksandrijskoj carskoj palači.

O osobi

Valerija je najmlađa od pet kćeri jednog od najmoćnijih ljudi carstva. Pruženo joj je najbolje obrazovanje koje doliči mladoj patricijki. Iako je u mladosti bila povučena, njen brak sa carem to je nepovratno promijenio. Brak s Andronikom od samih početaka bio je politički potez njenog oca, kojeg supružnici održavaju s održavanjem vanjštine tradicionalnog rimskog obiteljskog ideala. Otkrićem bolesti Oktavijana Aleksandra, Valerija se morala nositi s prezirom od strane oca, te suzdržanim razočaranjem od strane Andronika.
Po povratku s bojišta Andronik je javno uzeo dvije konkubine u svoje kućanstvo, što je narušilo prešutan sporazum između supružnika. Iako Valerija ne prikazuje ništa doli stoičku toleranciju za Andronika i njegovu kopilad, pitanje je hoće li iznenadna smrt Gaja Bruta natjerati Valeriju na radikalnije poteze u Andronikovom haremu. Uz prijetnju Andronikovog podlijeganja bolesti bez sposobnog nasljednika, Valerija mora skovati plan u kurijskom labirintu moći ako želi zadržati položaj i status na kojeg je navikla.

Bio:

Valeria Flavia Iunii

De fumo in flammam Shadowself Shadowself