Quintus Iunius Atreus

Aleksandrijski prefekt

Description:

O djelima

Izvorno iz skromnog plebejskog roda, Quintusova sreća okrenula se za mongolskog rata kada je zapažen od strane cara Andronika. Quintus je za mongolskog rata služio kao centurion u legiji XX Valeria Victrix, no nakon bitke kod Brigetiuma započeo je njegov meteorski uspon. Njegovo prvo promaknuće u legata XX legije osiguralo mu je nazočnost na većini carskih ratnih savjeta na prostoru rajnskog teatra.

Za “žitne krize” 1798.g.auc., car je imenovao Quintusa prefektom Aleksandrije, te je adrogirao (posvojio) Quintusa, učinivši ga svojim agnatom. Iako je njegov prethodnik, Aurelije Glabrije Maximus, raskrinkan kao glavni arhitekt krize, rimski politički krugovi insinuiraju da je iza svega stajao egipatski prokurator – Aulus Suebestas Arcadius. Od preuzimanja funkcije Quintus je smjenio desetke carskih službenika koje je imenovao njegov prethodnik, efektivno smjenivši cijeli tzv. egipatski krug carskih službenika. Na njihova mjesta, Quintus je postavio nove, sposobne kadrove odane sebi i caru.

Iako su ga stanovnici Aleksandrije isprva (a mnogi još i sad) gledali kao tiranina, nitko ne može zanijekati da je Quintus upravu jednog od najvećih gradova carstva doveo u red.

O osobi

Iako je već zašao u kasne tridesete, Quintus po mnogočemu nosi etiketu “zlatnog dečka” Andronikove kurije. Sposoban, odlučan, karizmatičan, te izuzetan analitičar, Quintus svoje plebejske korijene nosi kao značku ponosa, često ih koristeći kao prikladnu kamuflažu pred “uzvišenijima” od sebe. Njegova sposobnost populističke oracije možda izmamljuje podsmjeh među drugima njegovog novog statusa, no Quintusu plebejska masa jede iz ruke.

Quintus dobro zna tko je zaslužan za njegov uspon – on sam i car, te zna da stječe nove neprijatelje na dnevnoj bazi, stoga se Quintus revno bavi racionalizacijom aleksandrijske carske uprave, ne trudeći se uplitati u politiku carske svite. Pitanje je hoće li mu njegova izolacija i dalje polaziti za rukom sada kad se središte rimskog svijeta s Andronikovom bolešću ponovno vratilo u Aleksandriju.

Bio:

Quintus Iunius Atreus

De fumo in flammam Shadowself Shadowself