Leokrates Chaerea Alba

Palatinski prefekt

Description:

O djelima

Leokrates zvan Alba iz grčke je porodice Chaerea. Leokratesovo dugogodišnje prijateljstvo s Andronikom nagrađeno je njegovim postavljanjem na položaj palatinskog prefekta odmah po Andronikovom stupanju u grimiz 1791.auc.
Leokratesova karijera obilježena je kontroverzom. Iako je u ranim fazama mongolskog rata Leokrates pratio cara na bojištu, car je nakon bitke kod Brigetiuma naredio prefektu povratak u Italiju gdje je dočekao kraj rata. O razlozima ovog poteza cara može se samo spekulirati.
Dva prijatelja su se ponovno susrela za carevog rimskog trijumfa, te od tada Leokrates ne napušta carevu svitu.
Palatinski prefekt trenutno se nalazi u carskoj palači Severion, te osobno zapovijeda prvom centurijom palatinske straže.

O osobi

Leokrates je profesionalni vojnik s talentom za ubijanje. Iako nije taktični genije posjeduje specifično šesto čulo za opasnost čiju je kvalitetu Andronik prepoznao jož za doba svojeg prokuratorstva Sirije za Severa VII, kada je Leokratesa primio u svoju službu učinivši ga svojim stožernim prefektom.

Leokratesovo imenovanje na položaj palatinskog prefekta samo je povećalo njegov već ionako prevelik ego. Izuzetno je tašt na svoje atičke korijene, te miroljubivom sugovorniku pokušava dati do znanja svoju rasnu superijornost, uz malo brige hoće li se latini ili drugi stanovnici dominija naći uvrijeđenima – on ionako odgovara samom Caru. Iako je karizmatičan, Leokratesu nedostaje političkih ambicija, što ga je u kombinaciji s njegovim ostalim kvalitetama činilo idealnim kandidatom za funkciju palatinskog prefekta.

Bio:

Leokrates Chaerea Alba

De fumo in flammam Shadowself Shadowself